top of page

De beleving en de begrenzing van onze psychische ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze onderlinge relaties.

De kwlaiteit van onze psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk.

De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van onze grens vormt zich behalve door ingrijpende gebeurtenissen ook gedurende alledaagse ervaringen. De ervaring met en de vormgeving van onze begrenzing ontwikkelt zich waarschijnlijk een leven lang.

De effecten van grensoverschrijdingen kennen we allemaal. We voelen ons gestresst, onmachtig, verdrietig, boos en in het ergste geval wordt het een burn-out of ontwikkelen we depressieve klachten.

In ik-grensbewustzijnstherapie of coaching werk je aan het bewust worden van je grenzen en het vormgeven van je grenzen en het vormgeven van de ik-ruimte daarbinnen. Je leert op een beeldende manier je grenzen kennen en vormgeven.

Je krijgt inzicht in het belang van je eigen ik-grens. Ook hoe je omgaat met grenzen van en naar anderen.

k-grensbewustzijnstherapie is ontwikkeld door dr. Nick Blaser, die behalve psychiater en psychotherapeut, ook specialist interne geneeskunde en reumatologie is. Als psychiater en psychotherapeut werkte hij met systeemopstellingen, visualisatie- en waarnemingstechnieken, aandacht- en mentalisatietechnieken en traumatherapie. In 2009 richtte hij het Centre for Applied Boundery Studies op. 

Grenzen maken zacht, niet hard!!

bottom of page