top of page

 Je staat in het midden, bekijkt de situatie en wordt je steeds meer bewust van je keuzes en inzet.
 

Wanneer Voice Dialogue?
   •    Staan voor een keuze
   •    Bewustworden van patronen geeft ook de mogelijkheid 
          er uit

          te stappen (dit kan zowel gaan over je privé leven als je
          werk)

          - Voor jezelf:         
            waarom is het toch zo dat ik me steeds dit voorneem,
            maar altijd

            het andere doe?
          - In relatie:    
            patronen in een relatie kunnen middels Voice Dialogue

            duidelijk worden en samen kun je kijken naar wat voor NU klopt.
          - Fysieke klachten:
            ook deze hebben binnen Voice Dialogue een stem.               
   •    Los van alle hektiek of urgentie stil staan bij je zielepad.
 
Wat kun je beter nadat je bij mij in Voice Dialogue coaching bent geweest?
   •    Effectiever en bewuster sturing geven aan je eigen
         handelen.
   •    Meer inzicht in waarom verschillende kanten tot

         ontwikkeling zijn
         gekomen en wat hun functie en betekenis is.
   •    Ontdekken welke andere delen je bij jezelf wenst aan te
         spreken of 
te ontwikkelen om beter met bepaalde situaties om te kunnen gaan. 

 

Cliênt:

" De Voice Dialogue methodiek is krachtig, inzichtgevend en praktisch toepasbaar."

bottom of page